Świąteczna Paczka

Jak co roku, w grudniu odbyła się akcja Świąteczna Paczka. W tym roku Mikołajami byli pracownicy Firm Cetor, Tizen, NKS Group. Dzięki wspólnemu działaniu przekazaliśmy 3 paczki, do dwóch rodzin w potrzebie oraz do Placówki Wychowawczo-Opiekuńczej: Mieszkania Usamodzielniającego w Fordonie.