Home

„Jestem szczęśliwy bo pomagam
Pomagam bo jestem szczęśliwy”
O nas

Fundacja Take Care powstała z inicjatywy grupy osób pracujących w Ivy Technology
w Bydgoszczy oraz osób związanych z tą firmą.
Nasze cele

Aktywność fundacji ukierunkowana jest w głównej mierze na realizację następujących celów

Pomoc

Wsparcie osób dotkniętych trudno uleczalnymi schorzeniami, oczekujących na drogie zabiegi medyczne oraz działania na rzecz niepełnosprawnych

Ochrona

Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania życia w tym pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych

Szansa

Niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

Rozwój

Wspieranie przedsięwzięć / osób mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę