Statut

Fundacja Jabil Takes Care powstała z inicjatywy grupy osób
pracujących w Jabil Global Services w Bydgoszczy oraz osób
związanych z tą firmą. Działalność Fundacji ma charakter
charytatywny. Nadrzędnym jej celem jest wspieranie promocji i
ochrony zdrowia. Ponadto, aktywność fundacji ukierunkowana jest w
głównej mierze na realizację następujących celów:

• niesienie pomocy osobom dotkniętym trudno uleczalnymi
schorzeniami, oczekującym na trudne, drogie zabiegi medyczne,
• prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz
ratowania życia,
• działania na rzecz niepełnosprawnych,
• pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych,
• niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym
się w trudnej sytuacji materialnej,
• wspieranie przedsięwzięć/osób mających za przedmiot oświatę i
wychowanie oraz kulturę i sztukę.

Poza prowadzeniem działalności zmierzającej do realizacji
powyższych założeń,
aktywność fundacji skoncentrowana jest na pozyskiwaniu środków
umożliwiających jej funkcjonowanie. Fundacja będzie organizować
zbiórki publiczne, loterie fantowe, bale charytatywne oraz będzie
dążyła do pozyskania osób i instytucji gotowych do finansowego
wsparcia szczytnych idei i zamierzeń.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie osoby i instytucje,
które pragną nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Każdy
bezinteresowny gest dobrej woli przyjmiemy z ogromną
wdzięcznością i entuzjazmem.

Fundacja Take Care – Przyłącz się !

statut-fundacji-Jabil-na-dzień-05.03.2013r.