Prosimy o przekazanie 1% podatku naszej fundacji

Gorąco prosimy przyjaciół fundacji o przekazanie 1 % podatku dochodowego za rok 2018 naszej organizacji.

Od 2016 roku Fundacja Take Care ma status organizacji pożytku publicznego. Nasza działalność uzależniona jest od hojności darczyńców, przyjaciół fundacji oraz od podatników właśnie ?
Zamiast oddać podatek Państwu możesz go przekazać na rzecz fundacji, a tym samym na pomoc naszym podopiecznym.
W ubiegłym roku zebrane pieniądze przeznaczyliśmy na: opiekę nad podopiecznymi, stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych, Akademię Seniora, kolonie dla dzieci z Domu Dziecka i ubogich rodzin,
zakup sprzętu do gabinetu lekarskiego, medyczne akcje profilaktyczne, działalność Bydgoskiego Centrum Sztuki i inne.

Z całego serca dziękujemy za każdy przejaw dobra, szczodrości i życzliwości ? Bez Waszego wsparcia – nie możemy istnieć ani działać.