iQor Class ’17

W nowym roku szkolnym rozpoczęła naukę druga już klasa iQora. Grupa młodzieży była już z wizytą w naszej firmie i otrzymała klasowe koszulki.  Drugi rok nauki rozpoczęła iQor Class ’16, która zgodnie z programem nauczania i umową z ZSE odbywa raz w tygodniu zajęcia w iQorze. Pod okiem trenerów Education Center zdobywa umiejętności praktyczne.