Funka

Po raz kolejny, dzięki naszym sponsorom, Take Care ufundowała  kolonie dla dzieci pracowników iQora. 20-cioro dzieci wypoczywało w harcerskim ośrodku wodnym, w malowniczych [...]