Jak pomóc?

Fundacja może funkcjonować jedynie dzięki finansowemu wsparciu osób i firm.  Wspomóc naszą fundację można poprzez przekazanie środków finansowych na konto. Wszelkie dane niezbędne do dokonania przelewu znajdują się na stronie fundacji. W tytule przelewu warto jest wpisać hasło „darowizna”, gdyż wówczas można sobie tę kwotę odliczyć od podatku.

Ponadto, fundacja otwarta jest na różne formy wspierania naszej działalności, które gotowi są zaoferować ludzie dobrej woli (np. usługi, wolontariat).

Wszelka pomoc jest dla nas bardzo cenna i będziemy za nią ogromnie wdzięczni.

Fundacja Take Care

ul. Fordońska 248G

85-766 Bydgoszcz

Polska

KRS: 0000454267

PL: 53 1050 1139 1000 0090 3105 9794

SWIFT: INGBPLPW

PL: 34 1020 1475 0000 8402 0205 3288 subkonto – Adam Kośmieja

PL: 57 1020 1475 0000 8402 0212 0871 subkonto – Szymek Wojtaś